تحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه را مشاهده می نمایید.
تحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه|39014303|rj|روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه,روابط ايران و عثماني,روابط ايران و روسيه,روابط ايران و هند,تحقیق روابط خارجي ايران زمان نادر شاه,بررسی روابط خارجي ايران زمان نادر شاه,مقاله روابط خارجي ايران زمان نادر شاه,پروژه روابط خارجي ايران زمان نادر ش

مقدمه:
بعد از نادر شاه روابط خارجي ايران از توسعه‌اي كه در زمان او پيدا كرده بود كاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثماني و نمايندگيهاي تجارتي دول اروپايي در خليج فارس گرديد.
در مدت 22 سال حكمراني كريم خان زند (1757-1779) مردم از يك دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابيهايي كه در اثر جنگهاي داخلي به وجود آمده بود تا حدودي ترميم كنند. و در اين دوران دوباره پاي اروپائيها به ايران باز شد زيرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلي نمايندگي‌هاي تجاري اروپايي در ايران تعطيل شده بود.
به طور كلي در مناسبات سياسي خارجي كريم خان زند به دو دسته از كشورها بر مي‌خوريم:
1- كشورهاي همسايه مانند عثماني و روسيه و تا حدودي هندوستان
2- كشورهاي اروپايي
دستة اول كشورهايي هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزي ايران به دليل سوابقشان از زمان صفويه بيشتر جنبة سياسي داشت تا تجاري و بازرگاني و در دسته دوم كشورهاي هلند، انگليس و فرانسه قرار دارند كه انگيزة اصلي ارتباط آنها با ايران كسب سود و منفعت از طريق ايجاد دفاتر بازرگاني در بنادر خليج فارس بود، چه آنها ايران را كشوري سودآور مي‌دانستند.

فهرست:مقدمه
روابط ايران و عثماني
روابط ايران و روسيه
روابط ايران و هند
روابط ايران و انگليس
روابط خارجي ايران با فرانسه
روابط ايران و هلند
فهرست منابع و مآخذ


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 48


مطالب دیگر:
📎مقاله آموزشی آشنایی با تخت جمشید📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر مشهد📎مقاله آموزشی آشنایی با پارک ملّت شهر مشهد📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر گناباد به همراه متن انگلیسی📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت حیدریه به همراه متن انگلیسی📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر كاشان📎مقاله آموزشی آشنایی با استان خراسان📎مقاله آموزشی خراسان شناسی📎مقاله آموزشی آشنایی با جاذبه های جزیره كیش📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر فریمان به همراه متن انگلیسی📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت جام به همراه متن انگلیسی📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر تایباد ، شهر مقبره ها📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر سبزوار به همراه متن انگلیسی📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر نیشابور📎مقاله آموزشی آشنایی با شهر بهشهر📎مقاله آموزشی آشنایی با استان چهارمحال و بختیاری📎مقاله آموزشی آشنایی با کشور افغانستان📎مقاله آموزشی آشنایی با کشور تاجیکستان📎مقاله آموزشی آشنایی با کشور یونان📎مقاله آموزشی پیدایش جنگل📎مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران📎مقاله آموزشی آلودگی هوا و پدیده وارونگی📎مقاله آموزشی ارزش های زیست محیطی جنگل📎مقاله آموزشی نیم نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس📎مقاله آموزشی نظری به تغییرات جمعیت روستایی در ایران ، دید آماری